Foreldrekurs

Dette kurset har Diameta utviklet for deg som har barn på barnekurs for god selvfølelse eller vurderer dette kurset. Kurset vil gi deg innsyn i hva barna lærer og hvilke verktøy de kan bruke i forskjellige situasjoner.
Målet med kurset er å hjelpe deg som forelder slik at barnet får mer ut av barnekurs for god
selvfølelse.

 

Dette er et foreldrekurs for deg som er interessert i å lære mer om hvordan du kan hjelpe barna
dine selv. Dette vil gjøre at du som forelder sammen med barna dine får bedre måter å takle
hverdagen på.

   Du lærer om:
• Hvordan håndtere følelser hos barn
• Stressmestring
• Bedre selvfølelse voksen og barn
• Selvhjelpsteknikker
• Sinnemestring


   Som forelder vil du:
• Kunne hjelpe barna dine selv
• Få bedre måter å takle hverdagen på
• Ha gode verktøy også for egen del
• Kunne bidra til tryggere og gladere barn