coaching

Har du lyst å stå tryggere i deg selv, få en bedre struktur i hverdagen og eget liv, leve livet med verdiene dine i første rekke?

Coaching er en fantastisk form for mental trening og en bevisstgjørende prosess som bidrar til positiv endring. De endringene du skaper deg gjennom en coachinprosess vil gi det verktøy som gjør at du kan skape varig endring for deg selv. På samme måte som vi mennesker bør ha fysisk trening
er også mental trening viktig for oss. Velg å ta vare på deg selv også mentalt.

Vil du vite mer om coaching og om det passer for deg så send meg gjene en e-post eller sett opp en 30 minutters samtale med meg. Denne kan vi ha på kontoret, per telefon eller over nett. 

Jeg har mye og god erfaring med å coache over nett så om du ikke bor i Kristiansands området kan vi benytte oss av en plattform som gir oss anlednig å snakke og se hverandre på skjerm gjennom hele coaching prosessen.

Coachmarianne time for change.jpg